Serwis

Przykładowym rozwiązaniem technicznym serwisowanym przez firmę ENGIE SAR na jednym z obiektów, które obecnie obsługujemy jest:

Kompleksowa usługa utrzymaniowa infrastruktury technicznej w grupie obiektów o łącznej powierzchni 380 000 m2, polegająca na zapewnieniu użytkownikowi pełnego 24-godzinnego zakresu obsługi systemów HVAC&R, elektroenergetyki, automatykiinstalacji sanitarnych, obejmująca również przejęcie pełnej odpowiedzialności za koszty awarii i materiałów eksploatacyjnych.

Struktura  serwisu powstała w oparciu o wieloletnie doświadczenia inżynierów pełniących funkcje kierowników obsługi technicznej obiektów i kierowników robót odpowiedzialnych za eksploatację i wykonanie instalacji w branży klimatyzacji i elektroenergetyki. Od początku działalności celem naszej firmy było stworzenie profesjonalnego serwisu technicznego opartego na pracownikach posiadających odpowiednie wykształcenie, przygotowanie zawodowe, uprawnienia i kwalifikacje wymagane dla danego rodzaju prac. Przez kolejne lata zdobywaliśmy koleje doświadczenia serwisowe i stale doskonaliliśmy naszą organizację dla potrzeb realizacji coraz trudniejszych usług.

W chwili obecnej z wykonujemy stałe usługi serwisowe  na ponad 300 obiektach. Pod naszą opieką znajdują się instalacje techniczne w obiektach szpitalnych, bankowych, administracji państwowej, biurowych, produkcyjnych, handlowych i innych. Naszym serwisem objęte są urządzenia i instalacje klimatyzacyjne (ponad 5000 urządzeń w tym ponad 100 agregatów chłodniczych, 200 szaf klimatyzacji precyzyjnej), elektroenergetyczne (agregaty awaryjnego zasilania, UPS, rozdzielnice NN/SN, transformatory) sanitarne oraz automatyka z systemami nadzoru BMS.

Najciekawsze rozwiązania techniczne serwisowane przez naszą firmę:

  • System klimatyzacyjno-chłodniczy dla pomieszczeń serwerowni, oparty o szafy klimatyzacji precyzyjnej, stację chłodu i agregaty wody lodowej o łącznej mocy chłodniczej  ponad 2,5 MW
  • System klimatyzacji pomieszczenia Data Center oparty o 15 freonowych szaf klimatyzacji precyzyjnej chłodzonych dry-coolerami z funkcją free-cooling i systemem adiabatycznego zraszania o łącznej mocy chłodniczej ponad 450 kW
  • Systemy klimatyzacji precyzyjnej dedykowane dla pomieszczeń Data Center o gęstości obciążenia cieplnego powyżej 10kW/rack
  • System klimatyzacji dla sal operacyjnych z nawiewem laminarnym, regulacją prędkości strumienia nawiewu laminarnego i automatyką umożliwiającą dostosowanie parametrów pracy instalacji do indywidualnych potrzeb zespołu operacyjnego
  • Systemy zasilania bezprzerwowego sal operacyjnych z wykorzystaniem dedykowanych UPS i instalacji IT z kontrolą stanu izolacji
  • Systemy zasilania bezprzerwowego serwerowni z wykorzystaniem dedykowanych UPS i agregatów prądotwórczych
  • System chłodniczy budynku biurowego oparty o agregaty wody lodowej i stację chłodu z dodatkowymi akumulatorami chłodu o mocy 600 kW
  • Systemy klimatyzacji typu FSS obsługujące budynki biurowe
  • System automatycznego nadzoru Honeywell dla instalacji HVAC (ponad 10 000 pkt.)
  • System automatycznego nadzoru SAIA dla instalacji HVAC (ponad 3 000 pkt.)