Wykonawstwo

Firma zatrudnia inżynierów z wieloletnim doświadczeniem posiadających uprawnienia budowlane, pełniących funkcje kierowników budów i kierowników kontraktu oraz młodych inżynierów pełniących funkcje inżynierów budowy. Od początku działalności celem firmy jest zapewnienie klientowi obsługi na najwyższym poziomie z zastosowaniem najnowszych zdobyczy techniki oraz późniejsze świadczenie profesjonalnego serwisu technicznego. Przez wiele lat zdobywaliśmy doświadczenia w zakresie montażu i późniejszej eksploatacji zamontowanych urządzeń, stale doskonalimy naszą kadrę i podnosimy nasze umiejętności dla potrzeb realizacji nowych coraz trudniejszych usług.

Sukcesywnie wykonujemy prace montażowe o różnych stopniach trudności na naszych obiektach serwisowych, jak również u nowych klientów. Wykonujemy skomplikowane instalacje techniczne w obiektach szpitalnych, bankowych, administracji państwowej, biurowych, produkcyjnych, handlowych i innych.

Najciekawsze rozwiązania techniczne zrealizowane przez naszą firmę:

  • System klimatyzacji pomieszczenia Data Center oparty o 15 freonowych szaf klimatyzacji precyzyjnej chłodzonych dry-coolerami z funkcją free-cooling i systemem adiabatycznego zraszania o łącznej mocy chłodniczej ponad 450 kW
  • Systemy klimatyzacji precyzyjnej dedykowane dla pomieszczeń Data Center o gęstości obciążenia cieplnego powyżej 10kW/rack – systemy wysokiej gęstości zysków ciepła typu XD Liebert-Emerson
  • Systemy klimatyzacji precyzyjnej w laboratoriach pomiarowych, w których wymagane jest utrzymanie parametrów na poziomie : temperatura +/- (0,3 – 0,5) *C, wilgotność +/- (1-3) %
  • Wymiana suchych chłodnic wentylatorowych powietrza tzw. dry-coolerów o wydajności około 460 kW każdy przy użyciu śmigłowca w jednym z dużych centrów handlowych w Warszawie
  • Systemy adiabatycznego zraszania umożliwiające pracę urządzeń klimatyzacyjnych w podwyższonych temperaturach powietrza przekraczających +35 *C
  • Systemy oczyszczania powietrza firmy ActivTek pozwalające na poprawę warunków klimatu wewnętrznego (eliminacja przykrych zapachów, zniwelowanie ilości pyłów w powietrzu, znaczące zmniejszenie bakterii znajdujących się w otaczającym nas powietrzu)
  • System klimatyzacji dla sal operacyjnych z nawiewem laminarnym, regulacją prędkości strumienia nawiewu laminarnego i automatyką umożliwiającą dostosowanie parametrów pracy instalacji do indywidualnych potrzeb zespołu operacyjnego
  • System chłodniczy budynku biurowego oparty o agregaty wody lodowej i stację chłodu z akumulatorami chłodu o mocy 600 kW
  • Systemy klimatyzacji typu FSS obsługujące powierzchnie biurowe

Wykonując nowe instalacje stale podnosimy nasze doświadczenie i nawiązujemy współpracę z nowymi podmiotami oferującymi nowe rozwiązania techniczne i nowe technologie.

Stawiamy także na młodych ludzi pozwalając im zdobywać wiedzę i umiejętności u boku naszych doświadczonych inżynierów.