Kontakt

SAR PW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Zwoleńska 97
04-761 Warszawa
Polska

Dział Serwisu, Logistyki i Magazyn
ul. Zwoleńska 94A
04-761 Warszawa
Polska

Dane rejestrowe

SAR PW Sp. z o. o.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP 952-208-03-79
REGON 142130451
Kapitał zakładowy spółki 24.708.979,64 zł. (w całości opłacony)
KRS 0000710726

Sekretariat

tel. (+4822) 615-70-74

fax (+4822) 615-77-15

sarserwis@sarserwis.pl

Dział Serwisu

Krzysztof Lipiec – Szef serwisu
klipiec@sarserwis.pl

Dział Wykonawstwa

Antoni Rękawek – Dyrektor Techniczny
arekawek@sarserwis.pl