Kontakt

ENGIE SAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Grochowska 312
03-839 Warszawa
Polska

Dział Serwisu, Logistyki i Magazyn
ul. Zwoleńska 94A
04-761 Warszawa
Polska

Dane rejestrowe

ENGIE SAR Sp. z o. o.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP 952-208-03-79
REGON 142130451
Kapitał zakładowy spółki 24.708.979,64 zł. (w całości opłacony)
KRS 0000710726

Biuro Zarządu-Sekretariat

tel. (+4822) 615-70-74
fax (+4822) 615-77-15
sarserwis@sarserwis.pl

Dział Bezpieczeństwa

Leszek Prokurat – Dyrektor ds. Bezpieczeństwa i Spraw Personalnych/Prokurent/Koordynator ds. Ochrony Danych Osobowych/Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
lprokurat@sarserwis.pl
leszek.prokurat@engie.com

Dział Serwisu

Jacek Małozięć – Dyrektor serwisu
jmaloziec@sarserwis.pl
jacek.maloziec@engie.com

Dział Inwestycji

Radosław Lenarski – Dyrektor ds. Inwestycji
rlenarski@sarserwis.pl
radoslaw.lenarski@engie.com

Antoni Rękawek – Dyrektor ds. Technicznych
arekawek@sarserwis.pl
antoni.rekawek@engie.com

Dział Organizacji i Sprzedaży

Magdalena Zarańska – Dyrektor ds. organizacyjnych i sprzedaży
mzaranska@sarserwis.pl
magdalena.zaranska@engie.com

Dział Finansów

Dorota Kisiel – Główna Księgowa
dkisiel@sarserwis.pl
dorota.kisiel@engie.com

Dział Logistyki

Marcin Buraczewski – Kierownik Logistyki
marcin.buraczewski@engie.com