Zintegrowany system zarządzania

Certyfikat ISO 9001:2008

Od 2004 r. Spółka posiada Zintegrowany System Zarządzania.

W zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania wchodzą dwie normy : jakościowa ISO 9001:2015 oraz środowiskowa ISO 14001:2015.

Zintegrowany System Zarządzania potwierdza, że Spółka spełnia określone wymogi jakościowe i środowiskowe w zakresie świadczenia usług:

  • serwisowych (w szczególności: utrzymanie w ruchu, kompleksowa obsługa techniczna, przeglądy, konserwacja, naprawy),
  • wykonawczych (projektowanie, realizacja, rozruchy, modernizacja),
  • doradczych (audyty, pomiary i testy, ekspertyzy, opinie techniczne),

w zakresie infrastruktury technicznej w budynkach, w tym w szczególności: systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych, grzewczych, sanitarnych, teletechnicznych, elektroenergetycznych, niskoprądowych, sterowania i automatyki.

Wszystkie prawa do materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie są zastrzeżone i pozostają pod ochroną przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie treści zawartych w tych materiałach, w całości bądź w części, w formie drukowanej bądź za pośrednictwem internetu, jest bez zgody ENGIE SAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zabronione.