Potencjał ludzki

To właśnie pracownicy naszej firmy stanowią jej najwyższą wartość.

Przede wszystkim jesteśmy firmą inżynierską.

Do realizacji naszych usług zatrudniamy ponad  20 inżynierów serwisu w specjalnościach chłodnictwo, klimatyzacja – wentylacja, ciepłownictwo, elektroenergetyka, automatyka, elektronika, mechanika oraz instalacje teletechniczne.

Ponadto dysponujemy specjalistycznym potencjałem kadrowym:

  • ponad 10 specjalistów ds. serwisu interwencyjnego,
  • ponad 70 specjalistów ds. serwisu obiektowego.

Nasze kwalifikacje w zakresie doradztwa poparte są odpowiednimi uprawnieniami, takimi jak m.in.:

  • Uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń obejmującej wykonawstwo w zakresie: wentylacji, klimatyzacji w tym instalacji klimatyzacji precyzyjnej dla pomieszczeń serwerowni o zyskach ciepła powyżej 1 kW/m2 oraz instalacji klimatyzacji specjalnej dla pomieszczeń czystych;
  • Uprawnienia rzeczoznawcy Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w specjalności: wentylacja, klimatyzacja, instalacje specjalne w zakresie wykonawstwa;
  • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych;
  • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
  • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
  • Certyfikat kompetencji na poziomie C w zakresie projektowania, konstruowania, konsultacji technicznych i nadzoru urządzeń i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych;
  • Certyfikaty kompetencji na poziomie B w zakresie konserwacji, obsługi, montażu, rozruchu i naprawy urządzeń i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych;
  • Licencja zawodowa zarządcy nieruchomości.

Sukcesywnie zwiększamy zatrudnienie oraz dbamy o stałe podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników i kadry kierowniczej.