Zintegrowany system zarządzania

Od 03.09.2004 roku firma posiada System Zarządzania Jakością: certyfikat ISO 9001:2008 potwierdzający, że firma SAR PW Sp. z o.o. spełnia określone wymogi jakościowe w zakresie świadczenia usługi utrzymania ruchu, serwisu i montażu systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych, elektroenergetycznych i automatyki.Certyfikat ISO 9001:2008

 

Wszystkie prawa do materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie są zastrzeżone i pozostają pod ochroną przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie treści zawartych w tych materiałach, w całości bądź w części, w formie drukowanej bądź za pośrednictwem internetu, jest bez zgody SAR PW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zabronione.