Instalacje elektroenergetyczne i niskoprądowe

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego obiektu budowlanego wymaga prawidłowego wykonania planów, projektów oraz prac montażowych a następnie prowadzenia stosownych i regularnych prac konserwacyjnych i serwisowych zarówno urządzeń elektroenergetycznych jak i samej instalacji elektrycznej.

Specjalizujemy się w:

 • doradztwie na etapie projektowania, wykonawstwa i obsługi instalacji elektroenergetycznych oraz systemów niskoprądowych,
 • projektowaniu instalacji elektroenergetycznych i niskoprądowych,
 • wprowadzaniu nowych rozwiązań i zmian do istniejących instalacji elektroenergetycznych i niskoprądowych,
 • wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz elektroenergetycznych,
 • wykonawstwie i serwisie instalacji niskoprądowych w zakresie
  • System Sygnalizacji Pożaru (SSP)
  • Stałe Urządzenia Oddymiające (SUO)
  • System Detekcji Gazu (SDG)
  • Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO)
  • Podręczny Sprzęt Gaśniczy (PSG)
  • System Telewizji Dozorowej (CCTV)
  • System Kontroli Dostępu (KD)
  • System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWIN)
  • Oświetlenie awaryjne
  • Wydzielenia ognioochronne (bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe)
  • Klapy pożarowe
 • serwisie oraz konserwacji instalacji i urządzeń elektroenergetycznych (zasilacze UPS, agregaty prądotwórcze, transformatory, rozdzielnice elektryczne),
 • całodobowej opiece nad instalacjami elektrycznymi,
 • całodobowym wsparciu technicznym („hot-line”),
 • rzeczoznawstwie elektroenergetycznym,
 • usługach specjalistycznych w zakresie wykonania nietypowych rozwiązań budowlano-montażowych,
 • pomiarach eksploatacyjnych instalacji elektrycznych i urządzeń elektroenergetycznych,
 • pomiarach elektrycznych ochronnych (odbiorcze i okresowe),
 • badaniach parametrów jakości energii elektrycznej,
 • audytach elektroenergetycznych.

Wszystkie prace prowadzone są przez zespół doświadczonych pracowników, posiadających adekwatne wykształcenie oraz uprawnienia.
Jeżeli zależy Ci na bezpieczeństwie i pewności odpowiedniego funkcjonowania instalacji elektroenergetycznych na Twoim obiekcie, zminimalizowaniu możliwości wystąpienia awarii oraz skróceniu czasu ich usuwania – skontaktuj się z nami.