Klimatyzacja komfortu oraz instalacje HVAC&R

Systemy klimatyzacyjne w nowoczesnych obiektach budowlanych mają bardzo duże znaczenie dla komfortu ich użytkowników. Oprócz zadań związanych z zapewnieniem prawidłowej temperatury, wilgotności i ilości świeżego powietrza w pomieszczeniach, systemy te realizują inne ważne dla bezpiecznego funkcjonowania obiektu funkcje, takie jak obniżenie stężeń niebezpiecznych związków chemicznych, oddymianie dróg ewakuacyjnych.

Wykonywane przez nas instalacje w tym: prawidłowy dobór urządzeń, zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, chłodniczych, instalacji zasilania w energię elektryczną, ciepło technologiczne i wodę, automatyki i BMS,  profesjonalny rozruch z regulacją instalacji i okresowy specjalistyczny serwis gwarantują ich długoletnie i bezproblemowe funkcjonowanie.

Nasza firma dysponuje specjalistami z wykształceniem w branży klimatyzacja i wentylacja, chłodnictwo, ciepłownictwo, elektroenergetyka i automatyka,  posiadającymi uprawnienia budowlane i wieloletnie doświadczenia w doborze, montażu, rozruchach, regulacjach i serwisie tych instalacji.

Jeżeli planujesz wykonanie instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych i automatyki, szukasz rozwiązania problemów z wymianą powietrza i zapewnieniem temperatury w pomieszczeniach, potrzebujesz wykonać specjalistyczne pomiary, przeglądy i naprawy urządzeń skontaktuj się z nami.

Optymalizujemy koszty inwestycyjne (dostawa urządzeń, montaż instalacji), eksploatacyjne (optymalne zużycie energii elektrycznej, serwisu i materiałów eksploatacyjnych ) oraz minimalizujemy ryzyko wystąpienia awarii (np.: zatrzymanie produkcji po awarii urządzenia).